V peňaženke bežne so sebou nosíme euromince z najrôznejších krajín Európskej únie. Vedeli by ste však povedať, z ktorej konkrétnej krajiny daná minca pochádza? Otestujte si to na nasledujúcich jednoeurovkách.

1.

Na jednoeurovej minci tohto štátu je zobrazená orlica. Tá je štátnym znakom danej krajiny a predstavuje jej suverenitu.

2.

Na minciach tejto krajiny je umiestnený portrét kráľa Alberta II. a jeho kráľovský monogram „A“, ktorý sa nachádza pod korunou.

3.

Na jednoeurovej minci tohto štátu je motív dvoch letiacich labutí nad krajinou, ktorý bol prevzatý zo súťaže návrhov pamätných mincí k oslave 80. výročia nezávislosti daného štátu. Ako pomôcka vám môže poslúžiť meno autora návrhu – Pertti Mäkinen.

4.

Na tejto minci je zobrazený štylizovaný strom v šesťuholníku, okolo ktorého je napísané motto „Liberté Egalité Fraternité“, teda v preklade „Sloboda, rovnosť, bratstvo“. Ktorej krajine patrí daná eurominca?

5.

Na eurominciach tohto štátu sú zobrazené staré kráľovské pečate, kruh so siedmimi hradmi a piatimi štátnymi znakmi. A ak sa lepšie prizriete, z mince odčítate aj názov štátu, z ktorého pochádza.

6.

Na minciach tohto štátu je vyobrazená keltská harfa, ktorá je tradičným symbolom krajiny už od stredoveku.

7.

Zadnú stranu jednoeurovky tohto štátu zdobí Vitruvius – známa kresba od Leonarda da Vinci.

8.

Na tejto minci je zobrazený Pomoský idol, 5000 rokov stará prehistorická soška. Pri nej nájdete aj názvy daného štátu, ktoré sú uvedené rovno v dvoch štátnych jazykoch.

9.

Jednoeurová minca tohto štátu obsahuje sovu, ktorá sa nachádzala na starovekej štvordrachmovej minci z 5.storočia pred Kristom.

10.

Jednoeurovú mincu tejto krajiny zdobí portrét slávneho hudobného skladateľa Wolfganga Amadea Mozarta. Ten sa narodil i zomrel v krajine, z ktorej pochádza aj táto minca. O akú krajinu ide?