Informácie k lyžovačkám

Lyžujeme pre radosť. Túto myšlienku máme spoločnú s našimi exkluzívnymi partnerskými hotelmi, s ktorými sme pre vás tento rok vyjednali nové podmienky. Nad rámec cestovného poistenia a obvyklých storno podmienok vám pod značkou SKI PARTNER ponúkane lyžiarsku dovolenku s istotou, že o vaše zimné prázdniny neprídete ani v prípade uzatvorenia hraníc, potreby karantény po príjazde alebo pri vyhlásení varovania štátnych orgánov pred cestou do zahraničia. Starosti s vývojom situácie nechajte na nás. Staráme sa o to, aby ste si zimnú dovolenku naozaj užili.

VÝBER ZÁJAZDU

Jednotlivé strediská a ubytovacie kapacity sa od seba vzájomne často veľmi líšia a logicky tak nie každé stredisko alebo ubytovacia kapacita musí úplne vyhovovať osobným potrebám a náročnosti každého bez rozdielu. Než si vyberiete "ten Váš" zájazd, zvážte, naozaj dôkladne, čo od svojej zimnej dovolenky očakávate, či kladiete dôraz na cenu, na kvalitu a/alebo rozsah lyžiarskej ponuky, na polohu, kvalitu a/alebo vybavenosť ubytovacej kapacity, na vzdialenosť zo SR, na ohlas oblasti, na komornosť, alebo naopak "živosť" centra alebo na pestrú paletu polyžiarskeho vyžitia a pod. Aby sme Vám výber aj orientáciu v našej ponuke uľahčili, snažili sme sa jednotlivé strediská a ubytovacie kapacity priblížiť čo možno najvernejšie a pre čo najväčšiu prehľadnosť obdobne štruktúrovať aj všetky opisy. 


TERMÍN POBYTU a ZAČIATOK/KONIEC UBYTOVANIA
Pri zájazdoch, kde v tabuľkovej cene je zahrnuté ubytovanie na 7 nocí, je nástupným a posledným dňom pobytu spravidla sobota. Výnimkou sú len niektoré ubytovacie kapacity, pri ktorých je nástupným a posledným dňom pobytu nedeľa, a tiež časť silvestrovských pobytov. Presné termíny pobytov sú špecifikované v každom cenníku v rámci "vypísaných" termínov. Pri pobytoch kratších ako 7 nocí je nástupný a posledný deň pobytu stanovený v niektorých prípadoch pevne (ide napr. o trojdňové, štvordňové alebo päťdňové pobyty od štvrtka do nedele, od nedele do štvrtka alebo piatku) a "vypísané“ termíny pri cenníku s týmto potom priamo korešpondujú, v iných naopak pevne stanovený nie je a je ľubovoľne voliteľný, veľakrát s podmienkou minimálneho počtu nocí (ide napríklad o predvianočné lyžovanie spravidla do 20.12. a jarné lyžovanie po 19.3.). Pri pobytoch s vlastnou dopravou je možné nastúpiť na ubytovanie v prvý deň pobytu až v popoludňajších alebo večerných hodinách, spravidla po 14. až 18. hodine a najneskôr do 19. až 23. hodiny. Neskoršie príjazdy po 19. hodine sú v niektorých prípadoch aj spoplatnené. V prípade príchodu po 23. hodine nie je možné garantovať, že budete ubytovaný. Pri pobytoch s autobusovou dopravou je ubytovanie zabezpečené prednostne podľa organizačných možností cestovnej kancelárie / konkrétnej ubytovacej kapacity, najneskôr však ako pri vlastnej doprave. Ubytovanie musí byť ukončené v posledný deň pobytu v ranných alebo dopoludňajších hodinách, spravidla od 9. až 10. hodiny, nie však pred 7. až 9. hodinou. Pri pobytoch s vlastnou dopravou je možné si samozrejme individuálne dohodnúť aj odchod v skorší deň, aj tu sa však treba časovo prispôsobiť možnostiam cestovnej kancelárie / prevádzkovej dobe recepcie, konkrétnej ubytovacej kapacity či možnostiam ubytovateľov. Aj takéto skoré odchody môžu byť v niektorých prípadoch spoplatnené. Presné informácie k Vami zvolenej ubytovacej kapacite obdržíte v pokynoch k zájazdu.

ZJAZDOVÉ TRATE a PREPRAVNÉ ZARIADENIA
Pri zjazdových tratiach označuje (na lyžiarskych mapkách aj v samotných skiareáloch) ich obtiažnosť takmer výhradne farba. Čierne zjazdovky sú určené pre najzdatnejších lyžiarov. Červené zjazdovky sú určené stredne zdatným lyžiarom a pre lyžiarov menej zdatných a začiatočníkov sú zjazdové trate značené farbou modrou, prípadne zelenou. Pri niektorých zjazdovkách neplatí farbou udaný stupeň ich náročnosti po celej ich dĺžke, ale vzťahuje sa k ich úseku s maximálnou náročnosťou. Úprava zjazdových tratí sa z dôvodu bezpečnosti lyžiarov vykonáva väčšinou v čase mimo prevádzky prepravných zariadení, ktorá je rôzna v závislosti od strediska, termínu a tiež od konkrétnej polohy. Aj v súvislosti s uvedeným sú prepravné zariadenia spravidla v prevádzke od 8,00 až 9,30 do 15,30 až 17,30. Funkčnosť vlekov a lanoviek však môže byť tiež obmedzená z dôvodu zlých snehových alebo klimatických podmienok, lavínového nebezpečenstva alebo eventuálne

z technických dôDôležité informácie lyžovačkyvodov. Za takto spôsobené výluky sa spravidla prevádzkovateľprepravných zariadení (a preto náväzne aj CK) vopred zbavuje zodpovednosti a neposkytuje preto náhradu (až na zriedkavé výnimky).
Na úplnom začiatku a konci zimnej sezóny (predvianočné a jarné lyžovanie) nemusia byť kompletne umelo zasnežené/upravené všetky zjazdovky stredisiek. Pre rozsah otvorených častí skiareálu sú rozhodujúce aktuálne prírodné a technické podienky, kapacitné možnosti prevádzkovateľa, ale aj počet predaných skipasov. Zvýšené riziko týchto prevádzkových obmedzení sú v okrajových častiach sezóny kompenzované výrazne nižšou cenou skipasov v porovnaní s hlavnou sezónou.
V rámci každého lyžiarskeho areálu je bezpodmienečne nutné dodržiavať pravidlá pre pohyb na značených zjazdových tratiach, obzvlášť dôležité je potom rešpektovať nariadenia týkajúce sa uzavretia niektorých trás a to či už z dôvodu malého zasneženia alebo pre hroziace nebezpečenstvo pádu lavín či organizovanie pretekov. Dodržiavať treba aj všetky ďalšie pravidlá, ktoré sa v jednotlivých strediskách líšia. Spravidla sú uvedené v hlavných svetových jazykoch na lyžiarskych mapkách, či na informačných tabuliach, pri hlavných nástupných miestach v lyžiarskom areáli a väčšinou zahŕňajú aj zákonom alebo miestnou vyhláškou stanovené obmedzenia, ktorých porušenie môže byť dokonca aj pokutované. Veľa stredísk predkladá tiež ponuku voľného terénu. Tu si dovoľujeme pripomenúť, že na zjazdy mimo vyznačenej trate sa nevzťahuje základné cestovné poistenie a preto Vám odporúčame, ak sa chystáte okúsiť aj tento spôsob zdolávania svahov, treba sa informovať v poisťovni. Upozorniť ešte musíme aj na určitú disproporciu medzi údajmi o zjazdovkách a prepravných zariadeniach uvádzaných na stránkach vzhľadom k údajom prezentovaným priamo jednotlivými skiareálmi. Veľakrát sú nami udávané hodnoty odlišné od tých oficiálnych a to väčšinou nižšie. Všetky strediská (resp. strediská, v ktorých sme tú možnosť mali) sme sa snažili merať a počítať "rovnakým metrom" a získať tak informácie, čo možno najviac vzájomne porovnateľné. Pravdou však zostáva, že celé množstvo údajov je naozaj relatívne a je preto potrebné tieto informácie brať skôr len ako orientačné. A na záver tejto kapitoly ešte jedno upozornenie, bezpochyby najdôležitejšie. Od roku 2005 platí v Taliansku zákon, ktorý všetkým deťom, čo nedovŕšili 14 rokov dáva za povinnosť používať homologované lyžiarske prilby. Aj tento rok si navyše dovoľujeme upozorniť na jednu podstatnú prebiehajúcu zmenu - z iniciatívy Rakúskeho združenia prevádzkovateľov lanoviek niektoré rakúske skiareály pristúpili k prepočítaniu dĺžky zjazdoviek podľa objektívnejších kritérií s vylúčením rôznych variant a traverzov, čo v niektorých strediskách viedlo k dramatickému zníženiu predtým udávanej kilometráže. Od roku 2010 platí v Rakúsku (okrem spolkových krajín Tirolsko a Vorarlbersko) zákon, ktorý všetkým deťom, čo nedovŕšili 15 rokov, ukladá povinnosť používať homologované lyžiarske prilby. Vo všetkých ostatných krajinách a v dvoch vyššie uvedených rakúskych regiónoch sú lyžiarske prilby pre deti len odporúčané.

Od 1. júla 2012 v každom vozidle vo Francúzsku povinne alkoholtester
Od 1. 7. 2012 pre vodiča motorizovaných dopravných prostriedkov na území Francúzska vzniká povinnosť mať vo výbave alkoholtester. Výnimku majú len dvoj alebo trojkolesové motorové vozidlá, ktorých zdvihový objem valcov nepresahuje 50 cm. Tento alkoholtester (ďalej len AT) musí mať nasledujúce vlastnosti udávané výrobcom:
- vyznačenie dátumu expirácie
- indikácia môže byť chemická alebo elektronická
- bol testovaný v Laboratoire national de metrológie et d'essais
- spĺňa normu NF X 20-702 (u chemických AT) alebo NF X 20-703 a NF X 20-704 (pri elektronických AT)
Cena chemických AT sa pohybuje okolo 1-2 eur / kus, pri prenosných elektronických AT začína tesne pod hranicou 100 EUR. Oba typy AT sú bežne dostupné v lekárňach alebo supermarketoch na území Francúzska. Vodič vozidla vybaveného už z výroby AT, ktorý je prepojený s imobilizérom vozidla, spĺňa tiež podmienky nariadenia. V prípade, že vodič nebude mať pri cestnej kontrole od 1. 11. 2012, bude povinný zaplatiť na mieste pokutu 11 EUR. AT preukazuje prítomnosť alkoholu v dychu vodiča. Vo Francúzsku je zakázané riadenie pri dosiahnutí limitu 0,25 mg / l

Dôležité informácie lyžovačky

VLASTNÁ DOPRAVA
Vy, ktorí ste sa rozhodli pre dopravu vlastným autom, môžete samozrejme počítať s tým, že Vás pred cestou vybavíme podrobnými odjazdovými pokynmi s informáciami o odporúčaných trasách, prípadných obmedzeniach, povinných poplatkoch, cenách pohonných hmôt mimo územia SR, plánikmi a presným popisom cieľového miesta. Tieto odjazdové pokyny sa snažia čo najflexibilnejšie reagovať na akékoľvek zmeny (poplatkov, dopravného značenia, uzávierky ciest, ...), avšak tieto zmeny nie je možné garantovať a kompenzovať takto vzniknuté dodatočné náklady. Pre jednoduchosť utvorenia Vašej predstavy o vzdialenostiach a základných trasách zo SR sme tieto informácie umiestnili vždy aj na úvodnú stranu každého lyžiarského strediska. Už teraz si Vás dovoľujeme upozorniť, že vyššie uvedené odporúčané trasy vychádzajú z našich dlhoročných skúseností a veľakrát sa rozchádzajú s trasami odporúčanými GPS navigáciami. Dôvod je jednoduchý - niektoré GPS navigácie bohužiaľ ešte nemajú predvolené zimné uzávery niektorých horských priesmykov a tiež nedokážu objektívne zhodnotiť kvalitu, prevýšenie a teda aj "vodičskú" náročnosť niektorých cestných ťahov.

UBYTOVANIE
Kvalitatívnu kategóriu ubytovacích kapacít na našich stránkach označujú 3 symboly. Symbolom * až ***** a **s až ****s sú označené kapacity, pri ktorých je toto označenie oficiálne dané príslušným orgánom podľa miestne platných kriterií. Kvalita týchto ubytovacích kapacít ja označovaná príslušným počtom hviezdičiek, kde ich vyšší počet adekvátne predstavuje aj vyššiu kvalitu. Veľa kapacít však nemá takéto oficiálne hodnotenie, respektíve sú ubytovacie objekty, u ktorých sa hodnotenie hviezdičkami oficiálne nepoužíva. A práve pri týchto kapacitách sme použili hodnotenie naše, pričom sme sa snažili zachovať hodnotiace kritériá obdobné od oficiálnych orgánov v príslušnej oblasti. Aj keď sme sa snažili typy a vybavenosť jednotlivých ubytovacích jednotiek popísať čo možno najpresnejšie, vo výnimočných prípadoch, sú možné drobné odlišnosti (atypické apartmány alebo izby z hľadiska skladby a charakteru jednotlivých lôžok, oddelenie niektorých miestností napr. len nábytkovou stenou, chýbajúci trezor v jednej izbe z celého hotela, špeciálny apartmán pre vozíčkarov, ktorý nemá zásteny sprchovacieho kúta, ...) a cestovná kancelária nemôže pridelenie odlišnej typológie vždy celkom ovplyvniť. Súčasne upozorňujeme, že uvedené údaje o priestrannosti jednotlivých ubytovacích jednotiek majú charakter len informatívny a od skutočnosti sa môžu, vo výnimočných prípadoch, líšiť aj o viac ako 10%. Samostatnou kapitolou sú v tomto ohľade opisy privátnych apartmánov a viac ubytovacích kapacít / rezidencií predávaných pod jedným "všeobecným" názvom. Tu berte popis apartmánov naozaj skôr ako orientačný, pretože vzhľadom na skutočnosť, že veľakrát ide aj o niekoľko stoviek bytov rôznych majiteľov, popis presne charakterizujúci všetky možné alternatívy, skladby a charakter lôžok, polohy, priestrannosti, vybavenosti atď., sa nedá vytvoriť. Pri popisoch kapacít predovšetkým v rámci francúzskych lyžiarskych stredísk je tiež veľmi často používaný termín "kabína". Ide o malú spálňu, ktorá je spravidla bez okna, veľakrát je riešená ako drevená stavba a nemusí byť vždy oddelená dverami, ale napríklad len závesom, zasúvacou stenou alebo tiež nemusí byť oddelená vôbec. Pri popise talianských kapacít je tento termín ("kabína") používaný zriedkavo.

Ubytovanie infanta (dieťaťa, ktoré nedovŕšilo 2 roky), bez ohľadu na to, či spí v detskej postieľke alebo nie, nie je spravidla možné nad rámec plného obsadenia izby/apartmánu. V prípade požiadavky ubytovania "infanta" nad rámec maximálnej obsadenosti je potrebné sa striktne riadiť informáciami uvedenými pod cenníkom pri každej kapacite v bode "deti do 2 rokov nad rámec maximálnej obsadenosti". Táto služba je vždy na vyžiadanie, a to pred potvrdením zmluvy o zájazde.


Základný popis izieb
izba 1 - izba s 1 samostatným lôžkom, sociálne zariadenie spravidla so sprchou
izba 2 - izba s manželskou posteľou či 2 samostatnými lôžkami, sociálne zariadenie spravidla so sprchou
izba 3 - izba s manželskou posteľou a 1 samostatným lôžkom či s 3 samostatnými lôžkami, sociálne zariadenie spravidla so sprchou
izba 4 - izba s 2 manželskými posteľami alebo s manželskou posteľou a 2 samostatnými lôžkami alebo so 4 samostatnými lôžkami, sociálne zariadenie spravidla so sprchou

Prevažnú väčšinu podstatných odlišností od základného popisu izieb a prípadné ďalšie špecifikácie, spresnenie alebo aj ďalšie ponúkané typy nájdete pri každej konkrétnej ubytovacej kapacite (Ide napríklad o spresnenie charakteru 3. a 4. lôžka, prítomnosť balkóna, všetky sociálne zariadenia s vaňou, nemožnosť manželskej postele v rámci dvojlôžkovej izby, ponuka nadštandardných izieb a podobne).

Popis ceny (cena zahŕňa)
Odsek s týmto názvom, resp. odsek s názvom jemu podobným (napr. "cena na osobu zahŕňa") nájdete pod každým cenníkom ubytovacej kapacity. Pri ubytovaní v apartmánoch sú uvedené všetky služby, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu. Naopak pri hotelovom type ubytovania (resp. aj pri kapacitách s názvom Garni, Meublé, Pension a pod, teda aj pri kapacitách ponúkajúcich v základnej cene stravovanie minimálne vo forme raňajok) ich niekoľko chýba. Ide o služby, ktoré sú zahrnuté v cene všetkých týchto "hotelových" kapacít bez rozdielu, teda o denné a záverečné upratovanie, posteľnú aj kúpeľnú bielizeň a spotreby vody a el. energie a to v súlade so zvyklosťami uplatňovanými v cestovnom ruchu.


Záverečné upratanie
Pri väčšine kapacít apartmánového typu je záverečné upratanie zahrnuté v základnej cene zájazdu, v niektorých prípadoch však môže byť vypísané aj za povinný alebo fakultatívny príplatok (v príslušnej zahraničnej mene pri úhrade v mieste pobytu) alebo klienti vykonávajú záverečné upratanie sami. Ako je to so záverečným uprataním pri každej konkrétnej ubytovacej kapacite jednoznačne vyplýva z cenníka, resp. z informácií uvedených pod cenníkom. Ak ide o záverečné upratanie vo forme povinného príplatku, je toto vždy jasne špecifikované a v prípade, ak záverečné upratanie nie je spomenuté, má sa za to, že záverečné upratanie klienti vykonávajú sami. Aj za predpokladu, že záverečné upratanie je zahrnuté v cene zájazdu, prípadne je hradené formou fakultatívneho či povinného príplatku, je potrebné vykonať bežné upratovanie typu zametanie podlahy, vynesenie odpadkového koša atď. a predovšetkým kuchynskú linku zanechať v absolútnom poriadku vrátane odmrazenej chladničky, umytého riadu a pod. Pri niektorých ubytovacích kapacitách je možné si upratanie kuchynskej linky extra fakultatívne priplatiť. Dovoľujeme si upozorniť na skutočnosť, že informácie uvedené v tomto katalógu a cenníku reflektovali stav k dobe jeho prípravy, a preto môžu nastať prípadné zmeny úhrad v mieste pobytu, napríklad aj pre nasledujúcu zimnú sezónu.

Kaucia za apartmán
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade ubytovania v apartmánoch sa v prevažnej väčšine prípadov na mieste skladá vratná kaucia, predovšetkým ako istina za nepoškodenie zariadenia a vybavenia, prípadne vo vzťahu k záverečnému uprataniu (pozri predchádzajúci odsek). Výška kaucie je rôzna, je závislá od zvyklostí danej krajiny či destinácie a od konkrétnej ubytovacej kapacity. V Taliansku sa kaucia pohybuje spravidla v rozmedzí od 50 do 200 €, vo Francúzsku je v priemere od 300 € do 500 €, vo Švajčiarsku medzi 100 a 250 CHF a v Rakúsku sa kaucia spravidla neskladá. Stále pribúdajú ubytovacie kapacity, pri ktorých možno kauciu skladať platobnou kartou (formou tzv.predautorizácie, ktorú si ubytovateľ overuje platnosť karty a dostatok prostriedkov na nej pre prípad krátenia kaucie - čiastka môže byť blokovaná až 31 dní, pričom túto skutočnosť nie sme schopní nijako ovplyvniť). Pri odovzádvaní izby/apartmánu v neporušenom a prípadne upratanom stave (podľa konkrétnych podmienok) bude kaucia vrátená spätne a predautorizácia nebude uplatnená. Presné informácie k Vami zvolenej ubytovacej kapacite obdržíte v pokynoch k odjazdu.

Dôležité informácie lyžovačky


SKIPASY
Pri väčšine zájazdov (pri všetkých v Taliansku) sú už skipasy zahrnuté v základnej cene, pri niektorých zájazdoch Vám ich sprostredkovanie ponúkame fakultatívne a len pri malom percente zájazdov (predovšetkým v Rakúsku) si lyžiarske permanentky nemôžete objednať prostredníctvom nás. Pri objednávaní Vami zvoleného zájazdu je potrebné, aby ste oznámili, aký typ skipasu preferujete (pozri zľavy a príplatky v rámci skipasov) a či požadujete aj jeho rozšírenie na odjazdový deň (pri niektorých zájazdoch na 3 až 6 dní pobytu je lyžovanie v odjazdový deň už zahrnuté v základnej cene). Ak využívate autobusovú dopravu CK, tak takéto rozšírenie z prevažujúceho dôvodu ukončenia ubytovania ráno a odjazdu autobusu zo strediska až v odpoludňajších či večerných hodinách, najmä v Taliansku, často priamo odporúčame. Na základe rôznych skúseností z minulých rokov upozorňujeme aj na nemožnosť zmeny typu skipasu (jeho dĺžky a plošnej platnosti) v mieste pobytu, prípadne na relatívne zložité riešenie niektorých zmien tohto typu. Pri všetkých lyžiarskych strediskách, pri čerpaní ktoréhokoľvek zo zľavnených skipasov (napr. typ "junior") či skipasov zadarmo (to sú aj tie, pri ktorých je čerpaná zľava v rovnakej výške so zľavou pre nelyžiarov) pre malé / menšie deti (napr. typ "bimbo") treba doložiť platný cestovný doklad na overenie dátumu narodenia. Ďalej si dovoľujeme poukázať na skutočnosť, že v niektorých lyžiarskych strediskách, kde majú deti určitej vekovej kategórie zľavu na skipas zhodnú so zľavou pre nelyžiarov (alebo rozdiel medzi zľavou pre nelyžiarov a zľavou dieťaťa je menší ako 30% výšky zľavy pre nelyžiarov), je každá takáto zľava (resp. čerpanie každého skipasu zadarmo alebo zvýhodneného skipasu) podmienená sprievodom jedného z lyžujúcich rodičov, prípadne inej dospelej osoby čerpajúcej skipas s rovnakou časovou a plošnou platnosťou. V ubytovacích kapacitách najmä hotelového typu, ktoré ponúkajú pre 1 či aj 2 deti určitej vekovej kategórie pobyt, základné stravovanie a prípadne aj skipas zadarmo (v cenníkoch je pri príslušnej zľave uvedené zadarmo), nie je možné už, logicky, odpočítať zľavu z tabuľky skipasov v úvode cenníka predmetného lyžiarskeho strediska a zároveň platí tiež podmienka uvedená vyššie, t. j. čerpanie takého detského skipasu je podmienené sprievodom minimálne jednej dospelej osoby s rovnakým skipasom, čo sa týka jeho plošnej platnosti aj dĺžky a termínu platnosti. Ak táto podmienka nie je splnená, je možné detský skipas dokúpiť za cenu najbližšej nasledujúcej vekovej kategórie ponúkaných skipasov. Dovoľujeme si upozorniť, že kúpený skipas je neprenosný, čo znamená, že si ho nie je možné, a to ani v rámci jednotlivých dní, medzi sebou meniť či požičiavať. Úplná väčšina lyžiarskych areálov toto striktne kontroluje a v prípade porušenia predmetný skipas zablokuje a priestupok sankcionuje. Vo viacerých strediskách sú v cene skipasu zahrnuté aj niektoré ďalšie služby. Ide o skibusy, ktoré zaisťujú dopravu po danom stredisku alebo medzi ďalšími strediskami. A práve tu je nutné upozorniť, že využívanie "medzi strediskových" skibusov je vždy podmienené vlastníctvom príslušného skipasu plošnej platnosti. V niektorých prípadoch je v rámci skipasu zahrnutý aj vstup do bazéna, korčuľovanie alebo nočné lyžovanie. To však ale neznamená, že tieto sprievodné služby sa dajú vždy a bez akýchkoľvek obmedzení využiť, veľakrát ide o ponuku len pre niektoré dni alebo len časové úseky, inak si tieto služby štandardne platia aj držitelia skipasu. Ku každému stredisku Vám tieto informácie oznámime na vyžiadanie v cestovnej kancelárii. Vzhľadom k postupnému zavádzaniu skipasov vo forme prenosných magnetických kariet (tzv. keycard) v prevažnej väčšine stredísk, je tiež nutné počítať so skladaním vratnej kaucie na tento "pohodlný" typ lyžiarskej permanentky. Jej výška sa pohybuje, podľa strediska, medzi 2 a 8 €, resp. vo Švajčiarsku medzi 5 a 10 CHF. Presné informácie obdržíte v odjazdových pokynoch. Záverom tohto odseku si ešte dovoľme upozorniť na skutočnosť, že sprevádzkovaním len určitej časti lyžiarskeho areálu, či už z akéhokoľvek dôvodu, nevzniká držiteľovi skipasu nárok na akúkoľvek náhradu od cestovnej kancelárie. Výnimku tvoria ubytovacie kapacity, v ktorých tohto roku najnovšie ponúkame garanciu snehu. Za predpokladu, že sa však prevádzkovateľ takého areálu rozhodne finančnú náhradu poskytnúť, je táto plne refundovaná i cestovnou kanceláriou. Pri francúzskych lyžiarskych strediskách, môže byť ponúknutá možnosť "bezplatného" lyžovania v inom stredisku. Tá je poskytovaná ako bonus a je závislá na aktuálnych snehových podmienkach predmetných stredísk, funkčnosti prepojenia a pod.

DELEGÁTSKE SLUŽBY CESTOVNEJ KANCELÁRIE
V niektorých pobytových miestach Vám bude k dispozícii aj česky hovoriaci zástupca našej cestovnej kancelárie - delegát. Informáciu o tom, či vo Vami zvolenej ubytovacej kapacite sú jeho služby poskytované, nájdete v odseku "cena na osobu zahŕňa" pod cenníkom v každej kapacite. Ak je v tomto odseku uvedené "delegátske služby CK", "delegát CK", "asistenčná služba CK" či "asistencia CK", tak pri danej kapacite jeho služby sú poskytované a to minimálne v období pozri odsek "termíny garantovaných delegátskych služieb" nižšie. Ak tu nie je spomenutý ani jeden z týchto štyroch pojmov, tak ide o ubytovaciu kapacitu bez zaistených delegátskych služieb. Náplňou práce delegáta je spoluorganizovanie autobusovej dopravy (predovšetkým pri nástupe na cestu späť do ČR/SR) i prípadných skibusových služieb cestovnej kancelárie v priebehu lyžiarskeho týždňa a pri niektorých lyžiarskych strediskách či ubytovacích kapacít taktiež zabezpečovanie Vášho ubytovania a / alebo Vašich skipasov. Tým najdôležitejším je však jeho pomoc pri vzniknutých problémoch a prípadných chorobách či úrazoch a tiež informovanosť o podrobnejšej ponuke strediska, predovšetkým o aktuálnej lyžiarskej ponuke. Pre niektoré ubytovacie kapacity funguje priamo v mieste naša kancelária či recepcia s pevne stanovenou otváracou dobou, pri ďalších ubytovacích kapacitách je delegát k dispozícii priamo v ubytovacej kapacite a to buď denne alebo niekoľkokrát týždenne formou vypísaných úradných hodín a pri mnohých iných kapacitách je delegát k zastihnutiu len na mobilnom telefóne formou asistenčnej služby. Pri niektorých ubytovacích kapacitách delegát nie je k dispozícii vôbec. A predovšetkým pre tieto prípady budete vždy vybavení aj "mobilným" telefónnym spojením na našich pracovníkov.

Dôležité informácie lyžovačky

DOLEŽITÉ UPOZORNENIE
Všetky informácie uvedené na webovej stránke vychádzajú zo skutočností známych či predpokladaných v čase jej prípravy. Z tohto dôvodu si dovoľujeme upozorniť na možnosť niektorých odlišností od skutočnosti a vyhradzujeme si právo na možnosť ich dodatočnej zmeny. Napríklad ide o presunutie zastávok skibusu, zmena trás skibusových liniek, nevystavanie snowparku, ukončenie prevádzky niektorého prepravného zariadenia, drobné úpravy formy či rozsahu stravovania, úpravy zloženia či zmeny charakteru lôžok a polohy jednotlivých služieb a ubytovacích kapacít v rámci konkrétneho strediska sú iba orientačné, resp. približné. Niektoré služby, príp. vybavenosť vypísané v odseku "vybavenie, ubytovanie" pod každou ubytovacou kapacitou sú, a to aj napriek tomu, že nie sú označené *, za poplatok. Napríklad ide o konzumáciu v bare a reštaurácii, úhradu telefónnych hovorov, poplatky za servis a požičanie lyžiarskeho vybavenia, úhradu cien potravín pri službe "donáška" atď. Súčasne upozorňujeme, že pri niektorých hotelových kapacitách, najmä v Taliansku, kde je ponúkaný pobyt pre malé deti (veková hranica je vždy špecifikovaná pri konkrétnom hoteli) zadarmo alebo za pevnú sumu výrazne nižšiu ako je základná cena pobytu (pozri odseky "zľavy" a / alebo "príplatky"), je ubytovanie myslené bez nároku na lôžko (a obsadenosť izby je bez ich započítania) a prípadné stravovanie je samostatne splatné na mieste - podrobnejšie informácie žiadajte v cestovnej kancelárii. Pri niektorých ubytovacích kapacitách hotelového typu sa okrem zliav pre 3 a/alebo 4 lôžka ponúkajú tiež zľavy pre 2 lôžka a sú platné v izbách typu Štandard 2 (ak nie je v cenníku v konkrétnej ubytovacej kapacite uvedené inak). Ďalej si dovoľujeme poukázať na povinnosť rešpektovať vypísané otváracie hodiny a ďalšie povinnosti. Ide napríklad o bazény, ktorých využívanie je spravidla podmienené používaním kúpacej čiapky a ktoré nie sú otvorené 24 hodín denne, ale iba v časoch vypísaných príslušnou ubytovacou kapacitou, o obmedzenie využívania niektorých služieb vekovou hranicou (napr. obmedzenie vstupu do posilňovne, sauny a pod. pre deti určitej vekovej hranice či povolenie ich vstupu len v sprievode dospelej osoby atď.) alebo o rešpektovanie pokoja v popoludňajších a nočných hodinách. Nesmieme zabudnúť upozorniť aj na veľkosť parkovacích miest, predovšetkým tých garážových (a to nielen vo vzťahu k výške vjazdu), ktoré sú dimenzované pre vozidlá štandardných veľkostí a často teda autám väčším nedovoľujú nielen zaparkovanie pohodlné, ale nezriedka vôbec žiadne. V rámci ďalej neraz ponúkaného ubytovania v „privátnych apartmánoch“ je spravidla zahrnutá väčšina apartmánov v danom stredisku, teda aj tie, ktoré sú ponúkané aj menovite v rámci niektorých rezidencií. Cestovná kancelária nemôže tiež vždy úplne ovplyvniť uvedenie a ukončenie prevádzky niektorých služieb vypísaných v jednotlivých strediskách a ubytovacích kapacitách, ktoré sú spravidla realizované len v hlavnej sezóne. Môže sa tak stať, že v porovnaní s hlavnou turistickou sezónou, na ktorú sa vzťahujú aj všetky informácie uvedené v katalógu, niektoré služby fungovať nebudú. V rámci jednotlivých stredísk ide napr. o služby skibusu, mestského bazéna, klziska či nočného lyžovania a v ubytovacích kapacitách o služby ako piano bar, animačné programy, masáže a pod., teda povedzme o služby len druhoradé (podrobnejšie informácie vám, samozrejme, radi podáme na vyžiadanie). Pevne však veríme, že vás táto „menšia neistota“ od vašej dovolenky v predmetných termínoch neodradí a že sa, naopak, aj s ohľadom na výrazne nižšie ceny, stretne s vaším pochopením. Záujem o všetky služby či ponuky, ktoré sa ponúkajú zadarmo alebo fakultatívne za príplatok splatný na mieste pobytu (napr. detská postieľka, posteľná bielizeň, pobyt s domácim zvieraťom…), je nutné uviesť na cestovnú zmluvu, inak ich ubytovateľ nemusí akceptovať. Detské postieľky sú štandardne určené deťom, ktoré nedovŕšili 2 roky, v prípade záujmu o detskú postieľku pre dieťa staršie sa na toto informujte vopred. V detských kútikoch spravidla platí obmedzenie ich využívania nielen pre určitú vekovú hranicu, ale aj pevne vypísané hodiny ich prevádzky. V niektorých ubytovacích kapacitách sa pod pojmom TV sat. rozumejú aj TV káblové. Ak je v ubytovacej kapacite k dispozícií wi-fi pripojenie, nie je možné klientovi garantovať signál v celom objekte. 
Samostatnou kapitolou je tiež kúrenie. Najmä v Taliansku je úplne štandardná maximálna teplota, na ktorú sú izby a apartmány vykurované, v rozmedzí od 19 do 23 ° C a vykurovanie na teplotu vyššiu buď vôbec nie je možné, alebo je za príplatok. Kvôli praxi vykurovať na nižšiu teplotu sú miestni obyvatelia zvyknutí na teplejšie domáce oblečenie, nechápu preto úplne nároky našich lyžiarov. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na fakt, že pri súbehu nízkych vonkajších teplôt a nevetraných vnútorných priestorov so súčasným sušením množstva vlhkých lyžiarskych zvrškov môže dôjsť k rýchlemu objaveniu sa plesne pri takých ubytovacích kapacitách, ktoré sú vykurované v štandardnom režime a objekt je konštrukčne úplne v poriadku. Najmä je potrebné toto riziko brať do úvahy pri výbere dovolenky pri ubytovacích kapacitách s úhradou spotrieb energií mimo základnú cenu. V poslednej dobe je tiež stále častejším javom obmedzenie fajčenia v rámci nielen spoločných priestorov niektorých ubytovacích kapacít, ale veľakrát aj na izbách a v apartmánoch, pravidlá je vždy nutné rešpektovať. S ohľadom na skutočnosť, že Taliansko, Francúzsko, Rakúsko i Švajčiarsko, teda všetky krajiny sú signatármi Schengenskej dohody rovnako ako Slovenská Republika, pre občanov SR nie sú vyžadované žiadne zvláštne vízové požiadavky pre vstup do týchto štátov. Pre vstup a pobyt na území cudzieho štátu však musia osoby spĺňať podmienky stanovené zákonmi každého cudzieho štátu. Cestovná kancelária odporúča klientom, aby si pred cestou overili u zastupiteľského úradu navštevovaného štátu, či sa podmienky pre vstup a pobyt nezmenili. Každý cestujúci je osobne zodpovedný za dodržiavanie pasových, colných, zdravotných a ďalších predpisov krajiny, do ktorej cestuje, a rovnako tak i za platnosť svojich cestovných dokladov podľa predpisov SR. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, nesie cestujúci. Pri vycestovaní do štátov Európskej únie je možné okrem platného cestovného pasu použiť aj platný občiansky preukaz. Vzhľadom na to, že Švajčiarsko nie je členským štátom EÚ, odporúčame do tohto štátu použiť platný cestovný pas (pre osoby staršie ako 15 rokov však stačí v súčasnosti platný český občiansky preukaz, ale iba v prípade, že ide o nový typ so strojovo čitateľnou zónou; osoby mladšie ako 15 rokov musia mať platný cestovný pas). Súčasne upozorňujeme, že deti do 15 rokov najnovšie musia mať na cestách do zahraničia vlastný cestovný pas. Pre prípad nutného štandardného ošetrenia občana SR v dobe jeho prechodného pobytu v uvedených štátoch je nevyhnutné predložiť "Európsky preukaz zdravotného poistenia" a platný doklad totožnosti. Ak nie je pri jednotlivých zájazdoch stanovené inak, neposkytuje cestovná kancelária žiadny program v mieste pobytu. Zvýšenú pozornosť venujte aj riadkom v kapitole "predvianočné a jarné lyžovanie za super ceny", ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dôležitého upozornenia. Chyby na týchto webových stránkach sú vyhradené.

POBYTOVÁ TAXA
Pri niektorých ubytovacích kapacitách je pobytová taxa zahrnutá už v cene zájazdu, pri niektorých kapacitách je splatná až na mieste formou povinného príplatku. Pri každej z ubytovacích kapacít informácia o výške pobytovej taxy je uvedená v cenníku. Niektoré lokality o zavedení pobytovej taxy stále ešte uvažujú. Dovoľujeme si upozorniť na skutočnosť, že informácie uvedené vyššie reflektovali stav v dobe prípravy, z tohto dôvodu je nutné počítať s možnou zmenou, nakoľko pobytové taxy závisia na rozhodnutí konkrétneho samosprávneho celku, ktoré môže byť prijaté kedykoľvek nezávisle na vôli cestovnej kancelárie.