Fakturačné údaje

         

            Cestovná agentúra:                    Idem s. r. o.

            Sídlo:                      Vlašská 7, 831 06 Bratislava

            Štatutárny orgán:    Ing. Marcel Siekel, konateľ

            IČO:                       53 409 914

            DIČ:                       2121419839

            IČ DPH:                 poskytovateľ nie je platiteľom DPH

            Obchodný register: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 150469/B

          Prehľad bankových účtov

Názov banky IBAN SWIFT
Tatra banka, a.s. SK82 1100 0000 0029 4810 3150 TATRSKBX
Československá obchodní banka, a.s.  SK58 7500 0000 0040 2899 9635 CEKOSKBX
FIO banka a.s. SK81 8330 0000 0020 0196 2235 FIOZSA
Slovenská sporitelňa, a.s. SK81 0900 0000 0051 7937 0775 GIBASKBX

Obchodný register